2006 leta smo med prvimi v Sloveniji vzpostavili spletno trgovino za kontaktne leče NAROČI-LEČE.SI. Kljub vsem pritiskom jo še vedno vzdržujemo in omogočamo svojim uporabnikom brezplačno dostavo kontaktnih leč. Na spodnji povezavi lahko vstopite v spletno trgovino in si naročite svoje predpisane kontaktne leče.

Vselej se držite predpisanih parametrov, vrste in znamke leč, ki vam jih predpiše optometrist ali okulist. Nasprotno ravnanje in spodbujanje takega ravnanja je posledica ekonomskih vzgibov in sle po dobičku, ki gre vedno na račun tveganja hujših zdravstvenih posledic.

Pri nas ste lahko mirni glede porekla leč ki jih naročite v .naroci-lece.si, ker jih dobavljamo od uradnih distributerjev za Slovenijo in Hrvaško. Samo tako lahko zagotavljamo najvišje standarde dobave medicinskih pripomočkov:

  • sledljivost,
  • vigilanco ( sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov z medicinskimi pripomočki ter drugih spoznanj o varnosti v zvezi z njimi in ukrepanja za zmanjševanje tveganja, povezanega z njimi,
  • primerne pogoje v transportni verigi in pri hranjenju kontaktnih leč.

Uporabniki naše spletne trgovine .naroci-lece.si se lahko zanesejo na našo strokovno usposobljenost in zavezanost k varovanju vašega zdravja.